sk en de

Odhlásenie

Predávate auto, ale netušíte, čo všetko vás ešte čaká? Prinášame vám dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť o odhlasovaní vozidla. Ak nechcete túto procedúru absolvovať osobne, radi to za vás vybavíme. Vyplňte formulár vpravo a náš regionálny zástupca vás bude čo najskôr kontaktovať.

Odhlásenie vozidla na nového vlastníka

Pri odhlásení vozidla na nového majiteľa nie je pôvodný držiteľ vozidla povinný pristaviť vozidlo ku kontrole. K odhláseniu vozidla budete potrebovať:

 • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa
 • technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
 • platný doklad totožnosti, ak ide o vozidlo fyzickej osoby
 • ak ide o podnikateľa, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia (PZP)
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
  a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
  b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
  c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.  

V tomto prípade tabuľky s evidenčným číslom zostávajú na vozidle.

Dočasné odhlásenie

Okrem odhlásenia môžete vozidlo dočasne odhlásiť alebo trvalo vyradiť. Dočasné odhlásenie využívajú najmä majitelia sezónnych vozidiel (napr. kabriolety), aby nemuseli platiť PZP, počas doby, kedy vozidlo nepoužívajú. Týka sa to najmä áut, ktoré jazdia len v lete, vozidiel používaných iba v zime (odhŕňač snehu a pod.) alebo ak cestujete na dlhú dobu do zahraničia a auto nechávate doma.

Trvalé vyradenie vozidla

Kupujete nové auto alebo chcete staré nechať zošrotovať? Ak vlastníte staré vozidlo v zlom technickom stave, nevyužívate ho a nechcete ďalej platiť povinné zmluvné poistenie, môžete ho nechať natrvalo vyradiť z evidencie. Trvalému vyradeniu musí predchádzať ekologická likvidácia v licencovanej firme, ktorá vám o likvidácii vystaví doklad. S týmto dokladom potom na dopravnom inšpektoráte trvalo odhlásite vaše vozidlo.

UPOZORNENIE

Od 1. 1. 2016 sa vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel riadi ustanoveniami nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. 500 eur za jedno vozidlo.

Odhlásime auto za vás

Odhlásenie vozidla nie je náročný úkon, no čakaniu sa určite nevyhnete. Ak nemáte dostatok času a radšej by ste sa venovali zmysluplnejším veciam ako je postávanie v rade, obráťte sa na nás. Radi vám s odhlásením auta pomôžeme. Je to úplne jednoduché. Stačí, ak vyplníte formulár vpravo a náš regionálny spolupracovník vás bude čo najskôr kontaktovať. Spolu s ním si dohodnete bližšie detaily a my sa postaráme o odhlásenie vozidla za vás.

Ostatné typy odhlásení a ďalšie informácie nájdete na našom špecializovanom webe, kde sa podrobne venujeme odhláseniu vozidla.

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel