sk en de

Kontrola originality

Hlavným cieľom kontroly originality je preskúmať vozidlo a jeho časti, či nepochádzajú z kriminálnej činnosti. Kontrola originality nedeštruktívnou formou zisťuje stopy neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidla (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel - VIN,...). Súčasťou originality nie je technická a emisná kontrola.

Čo je to kontrola originality?

Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. V zmysle § 220 Trestného zákona je totiž pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Počas kontroly originality technici zároveň overujú výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami.

Kedy musím absolvovať kontrolu originality?

Čo sa kontroluje pri kontrole originality?

Počas kontroly originality vozidlo kontrolujú vždy dvaja technici. Musia overiť, či na vozidle neboli vykonané neoprávnené zmeny identifikátorov vozidla alebo zásahy do jeho konštrukcie. Tiež musia preveriť originalitu dokladov od vozidla. Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.

Kontrola originality vás môže stáť naozaj veľa času. Ak sa vám nechce tieto veci vybavovať, kontaktujte nášho zástupcu. Ten s vami dohodne všetky podrobnosti a absolvuje kontrolu originality s vašim vozidlom za vás.

Ak máte záujem o veľmi podrobné informácie o kontrole originality, nájdete ich na našom špecializovanom webe, kde sa tejto problematike venujeme podrobne.

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel