sk en de

Emisná kontrola

Emisná kontrola je strašiakom najmä pre majiteľov starších áut. Pri emisnej kontrole sa kontroluje stav častí vozidla, ktoré ovplyňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Na základe meriania sa zisťuje, či sú dodržané podmienky emisných limitov motora podľa údajov od výrobcu.

Kedy musím absolvovať emisnú kontrolu?

V prípade vozidiel so schváleným katalyzátorom je potrebné emisnú kontrolu absolvovať v lehote 4 rokov od prvého prihlásenia a potom následne každé dva roky. Pozor by si mali dať majitelia starších automobilov z benzínovým motorom bez katalyzátora alebo s neschváleným katalyzátorom. V tomto prípade musí prevádzkovateľ vozidla absolvovať emisnú kontrolu každý rok. To isté platí aj pri taxíkoch, vozidlách záchrannej služby, hromadnej preprave osôb a nákladných vozidlách (okrem traktorov, kde je lehota dvojročná).

Emisná kontrola vás môže stáť naozaj veľa času. Ak sa vám nechce tieto veci vybavovať, kontaktujte nášho zástupcu. Ten s vami dohodne všetky podrobnosti a absolvuje emisnú kontrolu s vašim vozidlom za vás.

Ak máte záujem o veľmi podrobné informácie o emisnej kontrole, nájdete ich na našom špecializovanom webe, kde sa tejto problematike venujeme podrobne.

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel