sk en de

Cenník

Ľubovoľný úkon na dopravnom inšpektoráte .............................................. 15,-€

Vybavenie do týždňa

(cena nezahŕňa kolky)

 

 Ľubovolný úkon na dopravnom inšpektoráte ............................................. 30,-€

Vybavenie do 24 hodín

(cena nezahŕňa kolky)

 

Ľubovoľný úkon na úrade dopravy ................................................................. 60,-€

(cena nezahŕňa kolky)

 

Vykonanie emisnej kontroly ........................................................................... 50,-€

(cena s kolkami)

 

Vykonanie STK + EK ....................................................................................... 100,-€

(cena s kolkami)

 

Vykonanie prípravy na STK .............................................................................. 35,-€

 

Prihlásenie dovezeného vozidla z EU, mladšieho ako 4 roky .............. 525,-€

(cena s kolkami a všetkými poplatkami na úradoch)

 

Prihlásenie dovezeného vozidla z EU, staršieho ako 4 roky ................ 600,-€

(cena s kolkami a všetkými poplatkami na úradoch)

 

Prihlásenie dovezeného vozidla z Čiech, mladšieho ako 4 roky ........ 495,-€

(cena s kolkami a všetkými poplatkami na úradoch)

 

Prihlásenie dovezeného vozidla z Čiech, staršieho ako 4 roky .......... 570,-€

(cena s kolkami a všetkými poplatkami na úradoch)

 

Vykonanie kontroly originality ........................................................................ 20,-€

(cena nezahŕňa kolky)

 

Sprostredkovanie Kúpy/Predaja .................................................................. 50,-€

(platí predávajúci s kupujúcim 25 + 25,-€)

 

Prevoz vozidla ................................................................................... 20,-€ / hodina

 

Doručovanie písomností ................................................................ 20,-€ / hodina

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel